Moderné ploty RAL farby

Moderné ploty – RAL odtiene

Táto stránka Vám predstavuje prehľad štandartných RAL odtieňov farieb používaných v stavebníctve, architektúre,  priemysle a cestnej bezpečnosti.

Tieto farby sú Vám návodom k výberu správneho odtieňa na Váš plot.

Nasledujúce údaje sú prevzaté zo stránky: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzorkovník_farieb_RAL

Vzorkovník farieb RAL Classic K5 pre moderné ploty.

Vzorkovník farieb RAL je štandard pre stupnicu farebných odtieňov, ktoré sa používajú hlavne v architektúre, priemyselnej výrobe interiérových a exteriérových náterov a stavebníctve vo všeobecnosti ako aj v doprave a výroba nábytku. Označenie RAL pochádza z nemeckého ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Ríšsky výbor pre dodacie podmienky). Vzorkovníky RAL oficiálne spravuje nezisková organizácia RAL gGmbH[1], ktorá je súčasťou Inštitútu RAL. Účelom vzorkovníka je možnosť porovnať a následne získať presne rovnaký odtieň farby. Od roku 2013 sú vzorkovníky (ako produkty RAL gGmbH) chránené hologramom aby sa zabránilo výrobe neatorizovaných kópií. RAL nemá oficiálne HTML ekvivalenty farieb ale ponúka kolorimetrický softvér na ich zisťovanie a generovanie. RAL je používaný najmä v Európe (pozri aj iné vzorkovníky).

RAL Classic (RAL 840-HR)

RAL Classic obsahuje 213 odtieňov,[4] vrátane kovových (metalických), používaných predovšetkým v priemyselnej výrobe. Z tohto vzorkovníka vychádzala[5] aj česko-slovenská, neskôr len česká norma (ČSN) pre Označovanie a hodnotenie farebných odtieňov náterov STN 67 3067[6] z roku 1972, ktorá však bola zrušená na Slovensku (bola len v češtine[7]) v roku 1995[8] (v Čechách zrušená až 2012). Napriek tomu slovenskí[9] a českí[10] výrobcovia náterových hmôt používajú obidve tieto normy (RAL a ČSN) alebo vzorkovníky z nich odvodené[11][12].

Farby v tejto tabuľke sú zoradené podľa RAL čísla a sú tak rozdelené do skupín podľa charakteristickej farby: žltá a béžová (začína 1000), oranžová (2000), červená (3000), fialová (4000), modrá (5000), zelená (6000), šedá (7000), hnedá (8000), biela a čierna (9000). Tabuľka sa však dá zoradiť aj podľa ostatných stĺpcov.